درباره ما

انتشارات بارش دانش از سال 1388 شروع به فعاليت كرده و تا كنون بالغ بر 20 جلد كتاب در زمينه هاي علمي، دانشگاهي، اجتماعي، داستاني و سياسي چاپ و منتشر كرده است.

انتشارات بارش دانش در سال 88 با مجوز از وزارت ارشاد اسلامی به صاحب امتیازی دکتر حسین مزدارانی، استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران، آغاز به کار نمود.
غالب کتب منتشر شده در این انتشارات پایه علمی و آموزشی دارد اما موضوعات اجتماعی و سیاسی را نیز شامل می گردد. لازم به ذکر است انتشارات بارش دانش در نوزدهمین دوره کتاب برتر دانشگاهی سال 88، در کنار بزرگان انتشارات دانشگاهی به عنوان ناشر برتر دانشگاهی شناخته شد.
همچنین در همین دوره کتاب “مبانی سیتوژنتیک بالینی” از این انتشارات به عنوان کتاب شایسته تقدیر معرفی گردید.